Konepaja-messut

Konepaja-, Nordic Welding Expo- ja 3D & New Materials -ammattitapahtumat siirtyvät vuoteen 2022

Tiedote  19.05.2020

Tampereen Messut Oy:n kaksi metalliteollisuuden ammattitapahtumaa Konepaja ja Nordic Welding Expo järjestetään seuraavan kerran 22.‒24.3.2022. 3D-tulostuksen ja uusien materiaalien tapahtuma 3D & New Materials järjestetään kaksipäiväisenä 23.‒24.3.2022.

Koronavirus siirsi keväälle suunnitellut tapahtumat ensin vuodelle 2021. Huhtikuun aikana näytteilleasettajille tehdyn kyselytutkimuksen ja vastausten analysoinnin perusteella tapahtumaa päädyttiin siirtämään edelleen vuodella eteenpäin kevääseen 2022. Projektipäällikkö Tuija Sievola kiittää kyselyyn vastanneita aktiivisia näytteilleasettajia.

‒ Osa näytteilleasettajista toivoi, että messut järjestettäisiin vuonna 2021. Kun erottelimme merkittävässä roolissa olevien työstökonetoimijoiden vastaukset, nousi suosituimmaksi ajankohdaksi maaliskuu 2022. Kävi ilmi, että kaikista eniten saamme isoja työstökonetoimijoita mukaan, kun järjestämme messut vuonna 2022. Suuret koneet ja laitteet ovat kuitenkin tapahtuman isoimpia vetonauloja.

Teknisen Kaupan Liiton Metallintyöstökonejaoston asiamies Jan Sucksdorff ymmärtää taustasyyt messuajankohdan siirtämiselle. Sucksdorffin mukaan teknologiateollisuudessa koronan vaikutukset yritysten toimintaan ovat alkaneet vasta hahmottua.

‒ Todelliset vaikutukset alkavat näkyä vasta syksyllä, joten maaliskuu 2021 tulee eteen liian pian. Lisäksi työstökonepuolella parittomina vuosina pidettävät Hannoverin EMO-messut vaikuttavat vahvasti siihen, miten päämiehet suhtautuvat muihin messuihin.

Liiton jäsenien kanssa käydyt keskustelut ovat osoittaneet Sucksdorffille, että osa toimijoista ei tulisi osallistumaan vuonna 2021 Konepaja-messuille.

‒ Ymmärrämme, että tapahtumien siirtäminen vuodelle 2022 on messuyhtiölle vaikea päätös. Uskomme, että se kuitenkin kannattaa, jotta vuoden 2022 messutapahtumasta tulee entistä kattavampi ja messuilla nähdään paljon uutuuksia.

Myös Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen toiminnanjohtaja Jouko Lassila uskoo ajankohdan siirtämisen olevan tapahtumalle eduksi.

‒ Konepaja ja Nordic Welding Expo ovat toisiaan tukeva hieno tapahtumakokonaisuus. Uskon myös hitsauksen laitetoimittajien ymmärtävän, että kokonaisuuden kannalta tämä ratkaisu on parempi. Varsinkin kun syksyn 2021 Schweissen & Schneiden -suurtapahtuma uusissa Essenin messuhalleissa sitoo kansainvälisten laitetoimittajien ensi vuoden resurssit. Tuemme Tampereen Messujen tekemää päätöstä ja odotamme tulevaa tapahtumaa taas innolla.

Lisätiedot: www.konepajamessut.fi, www.nordicweldingexpo.fi, www.3dnewmaterials.fi
Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi, etunimi.sukunimi@tampereenmessut.fi
Tuija Sievola, projektipäällikkö Konepaja ja Nordic Welding Expo, p. 040 560 7009
Sami Siurola, projektipäällikkö 3D & New Materials, p. 040 734 3589