Konepaja-messut

Alihankinta 2022 | Osaamisesta pidettävä huolta

Kolumni  21.11.2022

Pirkanmaalainen konepajateollisuus on vientitoiminnan veturi. Alueella toimii kymmeniä globaaleja suur- ja pk-yrityksiä, jotka tarjoavat 34 000 työpaikkaa. Ammatillisen koulutuksen osaajia näistä on noin 6000. Teknologiateollisuuden liikevaihto vuonna 2021 oli Pirkanmaalla yli 8 miljardia euroa, josta valtaosa muodostui suorasta viennistä. Koko Suomen mittakaavassa teknologiayritykset työllistävät suoraan 319 000 ja välillisesti 670 000 henkilöä. Konepajateollisuus on ”ukkoontunut” ja vuosittainen ammattiosaajien eläköityminen Pirkanmaan alueella on noin 500 työntekijää, kun taas alan töihin valmistuu ammatillisesta koulutuksesta vain noin 200 henkilöä vuodessa.

Konepajateollisuuden osaajapulaan on saatava kestäviä ratkaisuja, vain siten voimme jatkossa rahoittaa hyvinvointiyhteiskunnan ylläpidon. Elämme historiallisessa tilanteessa, jossa työmarkkinoiden dynamiikka on täysin erilainen kuin vuosituhannen alussa. Työmarkkinoille tulee Suomessa syntyneiden osalta vuosittain n. 30000 henkeä vähemmän kuin sieltä poistuu. Samaan aikaan kaikki toimialat kilpailevat samoista henkilöistä. Tämän haasteen ratkaisemiseen valjastettiin myös Tampereen Teollisuusoppilaitos uudistuneella strategialla, konepajakoulu.fi. Konepajakoulu auttaa yrityksiä löytämään uusia osaajia ja täsmäkouluttamaan henkilöstöään.

Vaikka konepajojen osaamistarpeissa on paljon yhtäläisyyksiä, niiden tarpeet ovat usein hyvin yrityskohtaisia. Perusosaajista; koneistajista, hitsaajista, aarporaajista ja hiojista on huutava pula. Yksi yritys tarvitsee useamman koneen samanaikaista hallintaa osaavia tekijöitä, toinen pienivolyymisten tuotteiden osaajia. Yhdellä konekanta on vanhempaa, mutta käytössä vielä kymmeniä vuosia, mikäli osaajat saadaan koulutettua. Toisella taasen automaatio ja robotiikka on viety niin pitkälle kuin mahdollista ja tarvittava osaaminen on hyvin pitkälle prosessinhallintaa.

Jotta koulutus olisi mahdollisimman tehokasta ja yritykset saisivat siitä mahdollisimman paljon irti, on hyvä nähdä hieman kauemmas. Konepajakoulun osaamiskartoitus tekee yrityksen ja työyhteisön osaamisen tilan näkyväksi ja toimii keskeisenä kehittämisen välineenä yksilö- ja organisaatiotasolla. Osaamiskartoituksen avulla peilataan nykyisyyttä ja organisaation tulevaisuuden tarpeita, minkä perusteella voidaan saada osaamisvajeet ja osaaminen kohtaamaan.

Yritysten työvoimatarpeen tyydyttämisessä kyse on sekä määrästä että laadusta. Osaamisen laatu voidaan turvata, kun koulutusten sisällöt suunnitellaan yritysten tarpeiden pohjalta. Riittävään määrään eivät nyt syntyneet suomalaiset enää riitä. Tarvitsemme Suomeen seuraavan kymmenen vuoden aikana 300000-400000 työntekijää maan rajojen ulkopuolelta, näistä osa konepajoihin.

Kolumni on julkaistu 5.8.2022 Alihankinta-messujen verkkosivuilla, kirjoittajanaan toimitusjohtaja Peer Haataja, Konepajakoulu, Tampereen Teollisuusoppilaitos Oy.