Konepaja-messut

Mitä jos kaikki työ- ja kemikaaliturvallisuuden johtaminen hoituisi yhden palveluntarjoajan avulla?

to 01.12.2022 10:30-11:00

Ohjelmalava, A-halli

Turvallisuuden johtaminen tulee tehdä helpoksi ja ottaa käyttöön yrityksen kaikissa toimipaikoissa ja toiminnoissa, jotta saadaan työntekijät sitoutettua turvallisemman työympäristön luomiseen. EcoOnline Platform sisältää ohjelmistot työ- ja kemikaaliturvallisuuden avuksi. Järjestelmien avulla huolehdit niin turvallisuushavainnoista, auditoinneista ja tapaturmien raportoinnista, kuin käyttöturvallisuustiedotteiden hallinnasta, kemikaalien riskinarvioinneista ja vaarallisten kemikaalien korvaamisesta.

Tule kuulemaan lisää siitä, kuinka voimme auttaa sinua ja yritystäsi kokonaisvaltaisessa turvallisuustyössä.

Key Account Manager Ari Johansson, EcoOnline Oy

Teema: 0